Choose your language:
et ru
EN-uudised:

27.02.2015 10:51:18
Hea uudis kõigile Encounteri huvilistele!

Kutsu sõpru, tuttavaid, kes pole veel mänginud Encounterit ja mõlemad meeskonnad - sinu ja uustulnukate oma saavad osaleda poole hinnaga!

Soodustust saab kasutada igal mängul, mis toimub 2015 a. kevadel Tallinnas, kui algajate koosseisus on kõik, kes esmakordselt liituvad meie projektiga ja kutsuja meeskond ise osaleb ka.


Uudiste arhiiv >>>

LINNAMANGUD.EE REEGLID

1.

Mäng „Encounter“ nõuab füüsilist, vaimset ja moraalset pingutust, mille jooksul võib füüsiline koormus tõusta maksimumini.
 
 
2.
Iga mängija osaleb mängus omal vastutusel ja organisaator ei vastuta ürituse jooksul toimunud intsidentide eest.
 
 
3.
Vanusepiirang
 
 
3.1.
Osalemine lubatud alates 18 eluaastast.
 
 
4.
Mängija on nõus, et tema…
 
 
4.1.
võtab mängust osa vabatahtlikult;
4.2.
on teadlik mänguga kaasnevatest riskidest nii endale kui ka teistele mängijatele;
4.3.
on füüsiliselt ja moraalselt mänguks ettevalmistatud;
4.4. 
on teadlik, et kõikide ülesannete lahendamine on võimalik seaduseid rikkumata ja enda ning teiste mängijate elu ohtu seadmata;
4.5. 
on kohustatud järgima kõiki kehtivaid reegleid ja seaduseid (sh liikluseeskirju). Vastasel korral vastutab enda poolt toime pandud rikkumiste eest isiklikult;
4.6. 
ei tohi mängu kestel tarbida ega olla alko- ja/või narkojoobes;
4.7. 
ei hakka mängu jooksul tekitama ohtlikke situatsioone, mis võivad tekitada kahju teistele isikutele;
4.8.
lähtub „Fair Play“ põhimõttest – keelatud on: organisaatorite ja/või teiste võistkondade jälitamine, mängida üksikmänge mitme mobiilse üksusega jne, peita ja/või rikkuda objektidel olevaid koode;
4.9.
on valmis täitma kõiki organisaatori(te) poolt antud korraldusi mängu toimumise ajal, mis ei ole vastuolus kehtivate reeglite ja seadustega.
4.10. 
on teadlik, et punktides 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. ja 4.9. rikkumiste korral jääb organisaatoritel õigus karistada mängijat/võistkonda diskvalifitseerimisega, mis võib olla rakendatud üheks mänguks, kindlaks ajaks või määramata perioodiks.
 
 
5.
Mängu läbimise kord
 
 
5.1.
Missiooni ülesanded antakse enamasti mängu veebilehe kaudu;
5.2. 
Tavaliselt jagunevad ülesanded kaheks: staabile ja välimängijatele;
5.3. 
Selgitades välja ise või staabi abiga oletatava koodi(de) asukoha suunduvad välimängijad seda kontrollima;
5.4. 
Leides asukoha objektilt või objekti sissepääsu juurest käimasoleva mängu sümboli (näiteks: „EE(mängu nr.)“ või „EE(mängu nr.) ZONE“ või sissepääsukoodi „(mängu nr.)EEabc123“ ), olete leidnud õige objekti ja võite asuda koodi(de) otsingule;
5.5. 
Objektide märgistus EE(mängu nr.) või sissepääsukood tähendab, et koodid on ainult sellel ehitisel. Märgistus EE(mängu nr.) ZONE ilma või koos sissepääsukoodiga tähendab, et koodid on mitmel selle asukoha ehitisel;
5.6. 
Sissepääsukood võib olla kirjutatud objekti/territooriumi mitme sissepääsu juures, kuid mängumootorisse aitab ühekordsest sisestamisest. Sissepääsukoodi abiga saab hiljem teha ajalisi ümberarvutusi juhul, kui mingil põhjusel on vaja mingi mängu lõigule kulunud aeg lõpuajast maha arvestada;
5.7. 
Internetiühenduse probleemide puhul võib sissepääsukoodi saata organisaatori(te)le SMS-sõnumi teel. SMS-sõnum jääb faktiliseks tõestuseks hilisemate probleemsete mängulõikude aegade ümberarvestamiseks;
5.8. 
Leides õiged koodid, sisestavad välimängijad need mängumootorisse ise või edastavad staabile sisestamiseks;
5.9. 
Kui koodid on õiged, saab võistkond uuele tasemele.
 
 
6.
Mängu võitja ja auhinnad
 
 
6.1.
Võidab võistkond, kes läbis missiooni (mängu) kõige kiiremini. Lõplikud tulemused ja kohtade järjestus selgub pärast kõikide boonus- ja/või karistusaegade arvestust, mida võistkonnad mängu jooksul kogusid;
6.2. 
Auhinnalised kohad sõltuvad mängust ja osalejate arvust.
 
 
 
7.
Mängu mõte
 
 
7.1.
Staap (võib olla ka autos) saab ülesanded veebilehelt ning välimängijad täidavad missioone öistel linnatänavatel. Iga missiooni eesmärk on leida koodid. Kood võib olla: mahajäetud maja keldris või ärklikorrusel, aial, valgustuspostil, pingi all pargis, veetorni tipus, agendi otsaesisel, kes istub mõnes pubis jne. Koodid võivad olla peidetud ükskõik kuhu;
7.2. 
Tavaliselt on mängu toimumise piirkonnaks kogu linn. Juhul, kui mõni missioon asub väljaspool linna piire, siis sellest teatatakse varakult. Samuti tehakse teatavaks ligikaudne kilometraaž, mis kulub mängule.
 
 
8.
Uute võistkondade õigus tasuta mängule
 
 
8.1.
Ükski võistkonnaliige ei oma ühtki mängupunkti eesti.en.cx domeenil (võistkonna mängupunktide summa peab võrduma nulliga (v.a. naistele jagatavad boonuspunktid registreerimise eest));
8.2. 
Ükski võistkonnaliige ei ole kunagi mänginud ühtki seiklusmängu üheski *.en.cx domeenis;
8.3. 

Võistkonnakapten saadab 2 päeva enne mängu algust (mitte hiljemalt, kui reede keskööks) e-kirja teel vabas vormis oma võistkonna täisnimekirja koos järgnevate andmetega: võistkonna nimi, mängijate aliased ja/või EN ID-numbrid, ees- ja perekonnanimed, sünniajad.

 

KOHALIKUD LISAREEGLID

  
 
 
 
 
 
21.11.2018 7:40:30
(UTC +2)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2018 ©

 Organisaatori kontaktid:


Raimo
raimo.urgard@gmail.com

EN в контакте Яндекс